II Congrès Virtual Hispà-Americà d'Anatomia Patològica!

Qui pot participar?

El Congrès es troba obert a tots els professionals sanitaris que vulguin publicar trebalss científics originals, centrats en Anatomia Patològica, la Citologia i Biologia Mol.lecular aplicada a l'Anatomia Patològica.


Com puc participar?

En el present Congrès, vosté pot participar com Autor presentant una Comunicació o com a Assistent. En ambdós casos la inscripció és gratuita. En trets generals, els Autors són els que envien un Poster al Congrès , el qual pot ser estudiat per tots el participants. Els assistents no envien cap treball cintífic, però poden participar en els debats dels treballs presentats.


Quin és el programa previst?

El Congrès té dues fases:

L'interval Precongrès, des octubre de 1997 fins el 31 de maig de 1998. Aquest és el termini obert per a les inscripcions, enviament de resumens i de treballs complerts. Els resumens admesos es trobaran a l'abast dels assistents registrats qui els podran llegir.

L'interval de Congrès Obert, fins el 31 de juliol de 1998. En aquest termini tots els Assistents tindran accés als treballs exposats i podran discutir-los amb els autors. També es podran llegir i discutir les Sessions monogràfiques presentades pels Conferenciants.


Quin preu té la inscripció?

La inscripció al II Congrès Virtual Hispà-Americà d'Anatomia Patològica és totalment gratuita.


Quin és l'idioma oficial del congrès?

L'idioma oficial del Congrès és el Castellà.


Puc sol.licitar ajut per a la realització de les meves pàgines Web?

Amés a més de poder utilitzar el model de les Comunicacions exemple, hem elaborat unes instruccions concretes per a que vosté pugui publicar el seu treball en Internet. En aquestes instruccions trobarà informació sobre com fer les pàgines Web, i inclouem els models necessaris per a que l'elaboració de les pàgines sigui més senzilla. Si vosté desconeix del tot com crear una pàgina HTML, pot enviar els seus treballs en altres formats. Sempre, l'Organització intentarà donar recolzament tècnic als participants que ho sol.licitin, dins la mesura del que ens és possible, per tal que puguin crear les pàgines Web que continguin els treballs a exposar. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça:

autor@conganat.org

S'editarà un llibre de resumens?

Si. Després de la cel.lebració del Congrès a tots els Autors se'ls enviarà un CD amb els continguts del Congrès.


Quant de temps restarà exposat el meu treball a internet, despres de la realització del congrès?

Finalitzat el Congrès, el seu treball restará disponible per a consulta en Internet un any, a excepció que vosté expresi un altre desig.


Organitzat per:

Complejo Hospitalario Materno-Insular de Las Palmas de Gran Canaria

Complejo Hospitalario de Ciudad Real

Hospital Virgen de la Concha de Zamora

Amb el suport de:


Desitja més informació?

Acceso

Per a rebre més informació sobre aquest Congrès, pot adreçar-se a nosaltres en:

E-mail info@conganat.org


 

Amb el suport de Servei Catala de la Salut

Amb el suport tècnic de Universidad de Castilla La Mancha

CopyRight SEAP© 1997, 1998.
Darrera actualització: 07 noviembre 1998 12:58