Fins el 31 de juliol de 1998 es cel.lebrarà
el II Congrès Virtual Hispà-Americà d'Anatomia Patològica

Què és un Congrès Virtual?

Un Congrès Virtual és una reunió científica cel.lebrada en Internet, en la qual els treballs científics són publicats en format de pàgines Web i a la qual s'assisteix per mitjà de la lectura de les esmentades pàgines i la discusió a través de correu electrònic amb els autors.


Per què un Congrès Virtual d'Anatomia Patològica?

La gran difusió que actualment té Internet i, en al cas d'Espanya, Infovia, ha fet possible avui posar a disposició de milers de persones tot tipus d'informació. Canalitzat adequadament, aquest cabdal informacionalpot ser un complement idoni per a activitats convencionals com és la cel.lebració de reunions de professionals. D'aquesta manera els anomenats Congressos virtuals permeten a un nombre ilimitat de professionals enviar i rebre informació especialitzada a través d'Internet o Infovia. Considerem que la nostra especialitat és, en general, un àrea de la Medicina que es basa en la interpretació d'imatges. El gran avenç que té lloc a la Xarxa, en temes de transmisió de fitxers d'imatges digitalitzades, es presta especialment a la realització d'un projecte d'aquestes característiques. És per aixó que ens hem proposat realitzar un Congrès Virtual amb els següents objectius:

 

Acceso

info@conganat.org


 

Amb el suport de Servei Catala de la Salut

Amb el suport tècnic de Universidad de Castilla La Mancha

CopyRight SEAP© 1997, 1998.
Darrera actualització: 01 noviembre 1998 21:22