Desde o 1 de Xunio ata o 31 de Xulio de 1998 celebrarase
o II Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patolóxica.

 

¿Que é un Congreso Virtual?

Un Congreso Virtual é unha reunión científica celebrada en Internet, na que os traballos científicos son publicados en forma de páxinas Web, y á que se asiste mediante a lectura das devanditas páxinas e a discusión a través do correo electrónico cos los autores.


¿Por que un Congreso Virtual de Anatomía Patolóxica?

A gran difusión que actualmente está tendo Internet e, no caso de España, Infovía, fixo posible hoxendía pór a disposición de miles de persoas todo tipo de información. Ben canalizado, este caudal informativo pode ser un complemento ideal de reunións de profesionais. De este modo os chamados Congresos Virtuais permiten a un número ilimitado de profesionais remitir e recibir información especializada, a través de Internet o Infovía. Consideramos que a nosa especialidade é, en xeral, unha área da Medicina que se basea na interpretación de imaxes. O gran avance que se está a dar na Rede, no referente á transmisión de ficheiros de imaxes dixitalizadas, préstase especialmente á realización dun proxecto destas características. Por todo isto propuxémonos realizar un Congreso Virtual cos seguintes obxectivos:

 

Acceso

E-mail info@conganat.org


Co soporte tècnico de Universidad de Castilla La Mancha

CopyRight SEAP© 1997, 1998.
Última actualización: 01 noviembre 1998 21:24